เมื่อกล่าวถึงคำว่า ตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนอื่นก็จะบอกความหมากันก่อนว่า ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงกลไกดิจิทัลที่ทำหน้าที่เป็นวิธีการที่ปลอดภัยและได้รับการยอมรับทางกฎหมายในการรับรองความถูกต้องของเอกสาร ธุรกรรม หรือข้อตกลงในขอบเขตดิจิทัล เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวิธีที่เราดำเนินธุรกิจและปรับปรุงกระบวนการในโลกดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์โดยพื้นฐานแล้วนั้นก็จะเทียบเท่าดิจิทัลกับลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือ แต่มีการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง ช่วยให้บุคคล องค์กร และธุรกิจลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือบันทึกโดยไม่ต้องใช้หมึกหรือกระดาษจริง แต่จะใช้เทคนิคการเข้ารหัสและตัวระบุเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่ลงนามมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และไม่สามารถปฏิเสธได้ ซึ่งก็คือวัตถุประสงค์พื้นฐานของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์คือการสร้างตัวตนของผู้ลงนามและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารที่ลงนามนั้นยังคงป้องกันการปลอมแปลงตลอดวงจรชีวิต สิ่งนี้ทำได้โดยการใช้อัลกอริธึมการเข้ารหัส โครงสร้างพื้นฐานคีย์สาธารณะ และมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ กลไกเหล่านี้รับประกันว่าลายเซ็นเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกต้อง และสามารถตรวจพบการแก้ไขใดๆ ในเอกสารหลังจากการเซ็นชื่อ

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้ประโยชน์มากมายเหนือลายเซ็นหมึกแบบดั้งเดิม ช่วยลดความจำเป็นในการพิมพ์ การส่งจดหมาย การสแกน และการจัดเก็บเอกสารทางกายภาพ จึงช่วยประหยัดเวลา ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถดำเนินการตามสัญญา ข้อตกลง และเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และในหลายประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ได้นำกรอบกฎหมายและข้อบังคับของตนเองเกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกามีพระราชบัญญัติลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการค้าระดับโลกและระดับประเทศ (ESIGN) และกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเดียวกัน (Uniform Electronic Transactions Act – UETA) ในขณะที่สหภาพยุโรปมีกฎระเบียบ eIDAS ข้อบังคับเหล่านี้ให้ความถูกต้องทางกฎหมายและการบังคับใช้กับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มั่นใจว่าได้รับการยอมรับในศาลและสถาบันของรัฐ

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่หลายรูปแบบ ตั้งแต่วิธีการง่ายๆ เช่น การพิมพ์ชื่อหรือการทำเครื่องหมายในช่อง ไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับใบรับรองดิจิทัลและข้อมูลไบโอเมตริก ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงมักจะต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มพิเศษที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและข้อกำหนดทางกฎหมาย

ดังนั้นหลายเราจะกล่าวโดยสรุปก็คือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลไกดิจิทัลที่เปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องของเอกสารและข้อตกลงในโลกดิจิทัลที่ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับทางกฎหมาย ด้วยการใช้เทคนิคการเข้ารหัสลับและมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จึงให้ประสิทธิภาพ ความสะดวก และความถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเปลี่ยนวิธีที่เราจัดการธุรกรรมและงานเอกสารในยุคปัจจุบัน

ติดต่อสอบถามทำ Digital Signature (ลายเซ็นดิจิทัล) เพิ่มเติมได้ที่
FACEBOOK : oneauthen
โทร : 02-257-7111

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *