ใช้งานอย่างไร การนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานมีความจำเป็นต้องมีแอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี PKI โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) เป็นวิธีการที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบตัวบุคคล หรือองค์กร เพื่อแสดงว่าบุคคล หรือองค์กรเป็นเจ้าของลายมือชื่อที่ยอมรับข้อความหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถตรวสอบได้ว่าข้อมูลถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีการลงลายมือชื่อหรือไม่ และไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมายตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 26

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ มีประโยชน์อย่างไร

  • ความครบถ้วนของข้อมูล (Data Integrity) โดยสามารถที่จะทำการตรวจสอบได้ว่า ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องครบถ้วนและไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต้องตรวจสอบได้หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
  • การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) เป็นการยืนยัน ตัวบุคคลผู้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิด (Non-repudiation) เป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลผู้ส่งปฏิเสธว่าตนไม่ได้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ใช้ทำอะไร?

  • ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) คือลายเซ็นต์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นำไปใช้ในการเซ็นต์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) หรืออีเมล์เพื่อให้เอกสารหรือข้อมูลมีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อ สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้ทันที ไม่สามารถปลอมแปลงลายเซ็นต์และได้รับการยอมรับตามกฎหมาย
  • ขอใช้บริการระบบ e-Tax Invoice / e-Receipt ของกรมสรรพากร
  • ยืนยันตัวตนแบบ 2 องค์ประกอบ (Two-Factor Authentication)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
FACEBOOK : oneauthen
โทร : 02-257-7111

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *